Pentru permisele cu valoare integrală – 30 lei:

–         actul de identitate, original şi copie;

–         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;

–         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus – 10 lei:

–         actul de identitate, original şi copie;

–         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;

–         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;

–         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele gratuite:

–         actul de identitate, original şi copie;

–         talon de pensie, original şi copie;

–         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU VIZARE

 

Pentru permisele cu valoare integrală – 30 lei:

–         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;

–         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;

–         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus – 10 lei:

–         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;

–         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;

–         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;

–         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele gratuite:

–         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;

–         talon de pensie, original şi copie

–         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

 

sursa: http://www.anpa.ro

Comentarii

Nu exista comentarii.

Porecla:
E-mail:
Acasa:
Comentariu:
 Adauga comentariu